Om BekoTeknik A/S

Vi er et ingeniør- og handelsfirma der leverer maskiner til fremstilling og transport af færdigblandet beton.

Salg, opbygning og service

Bekoteknik A/S opererer i både Danmark og Sverige med salg, opbygning og service af primært betonkanoner, med og uden transportbånd, samt salg og service af betonpumper.

Vi har egne værksteder på Sjælland og i Jylland og har samarbejde med tre værksteder i Sverige.

Salg af reservedele, båndeftersyn, mastinspektioner samt service hos kunden, er også en del af vores ydelser.

I produktpaletten findes også mørtelpumper, hydrauliske render, fiberblæsere, rengøringslanser, betonanlæg og genbrugsanlæg.